Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi

Hanuman Chalisa Lyrics In Hindi ।।हनुमान चालीसा दोहा।। “श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।।” हनुमान चालीसा चौपाई Hanuman Chalisa Chopai “जय हनुमान ज्ञान गुन सागर। जय कपीस तिहुं लोक उजागर।। रामदूत अतुलित … Read more